Projeksioni i OKB: Në vitin 2100 do të mbetemi vetëm 512 mijë shqiptarë

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), në projeksionet e saj për popullsinë shqiptare ka rishikuar në ulje me 30-40% pritshmëritë se sa persona do të mbeten në një vend deri në vitin 2100. Zhvlerësimi i ndjeshëm ka ardhur brenda një viti (2019 kundrejt 2018) dhe është nxitur si nga rënia e normës së lindshmërive, ashtu … Continue reading Projeksioni i OKB: Në vitin 2100 do të mbetemi vetëm 512 mijë shqiptarë