Pandemia nga Covid-19, aplikimi i testeve diagnostike në popullatë

Nga Alban Ylli Testi standard qe perdoret aktualisht per konfirmimin e infeksionit nga SARS-Cov-2 arrin te identifikoje me siguri te pranueshme pranine e virusit ne mostrat e marra nga rruget e frymemarjes. Eshte nje test i cilesise shume te larte i bazuar ne biologjine molekulare. Gjithsesi, duhet pasur parasysh se edhe rezultati pozitiv ose negative … Continue reading Pandemia nga Covid-19, aplikimi i testeve diagnostike në popullatë